Theo quyết định 368/QĐ-TTg ngày 16/3, phạm vi lập quy hoạch theo ranh giới thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bao gồm thành phố Móng Cái và một phần huyện Hải Hà (thị trấn Quảng Hà và các xã Quảng Minh, Quảng Thành, Cái Chiên và Quảng Phong). Quy mô lập quy hoạch có diện tích tự nhiên gần 122 ha, trong đó diện tích đất tự nhiên hơn 69 ha và diện tích mặt biển gần 51,8 ha.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, của vành đai kinh tế ven biển Bắc bộ và hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) – Hà Nội – Hải Phòng – Móng Cái – Phòng Thành (Trung Quốc); trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Đây cũng sẽ là Khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu; đô thị biển hiện đại và bền vững; khu vực có vị trí đặc biệt về chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Previous post Thành phố thông minh – “Sức bật” mới của địa phương trong kỷ nguyên số
Next post Hà Nội sẽ ‘nới lỏng’ cho cao ốc nội đô?