Theo Sở TN-MT, Tp.Biên Hòa trình thẩm định khoảng 323 dự án với diện tích hơn 3,1 ngàn ha để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Qua rà soát, chỉnh sửa có 295 dự án đủ các điều kiện để triển khai trong năm tới với diện tích hơn 2,5 ngàn ha.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, TP.Biên Hòa được tỉnh phê duyệt 336 dự án, nhưng hiện mới hoàn thành thủ tục đất đai được 21 dự án, đang triển khai 247 dự án và 68 dự án chưa triển khai. UBND TP.Biên Hòa đã đề xuất tỉnh cho hủy 63 dự án.

Các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, có 252 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang để thực hiện tiếp, chỉ có 43 dự án đề xuất mới. Trong kế hoạch sử dụng đất năm tới, TP.Biên Hòa sẽ tiếp tục triển khai mở rộng 4 khu công nghiệp: Amata, Hố Nai giai đoạn II, Giang Điền và Tam Phước.

Trước đó, Đồng Nai cũng sẽ loại những dự án mới không phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Trong nội dung kế hoạch sử dụng đất các địa phương năm 2021 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt có 1.967 dự án, tổng diện tích 29.456ha. Đến cuối năm 2021, chỉ có 223 dự án hoàn thành thủ tục đất đai; 1.309 dự án đang triển khai và 435 dự án chưa thực hiện. Những dự án chưa thực hiện đa số có diện tích đất lớn. Trong đó, 410 dự án với tổng diện tích hơn 8.200ha được các địa phương đề xuất hủy bỏ.

Trong năm 2022, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2.031 dự án. Nhưng qua rà soát chỉ còn khoảng 1.521 dự án đủ điều kiện để thực hiện. 1.521 dự án này cũng được đa số thành viên trong Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thông qua trên cơ sở được Sở Tài nguyên và Môi trường và một số sở, ngành, địa phương đã thống nhất.

Các địa phương sẽ triển khai nhiều dự án trong năm 2022, gồm: TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom…

Previous post Porsche 911 phiên bản mới lần đầu tiên lộ diện
Next post Cơn điên tiền mã hóa từ góc độ tâm lý