CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến trình kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu niên độ 2021-2022 đạt 280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện niên độ 2020-2021. Với chỉ tiêu trên, IDV đề xuất tỷ lệ chia cổ tức sẽ được giữ nguyên ở mức 25% (5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).

Cụ thể, niên độ mới (1/10/2021-30/9/2022), Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê đất và nhà xưởng tại khu công nghiệp (KCN). Một số KCN đang được IDV đầu tư có thể kể đến như KCN Khai Quang (Vĩnh Phúc), KCN Châu Sơn (Hà Nam), KCN Sông Lô II (Vĩnh Phúc), và Cụm công nghiệp Hồng Đức (Hải Dương). Ngoài ra, Công ty cũng đang tìm kiếm thêm một vài KCN mới nhằm tạo quỹ đất cho năm trong những năm sau.

IDV: Trình kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 16% lên 180 tỷ đồng, chào bán tăng vốn với giá 15.000 đồng/cp - Ảnh 1.

Previous post Ngoài Việt Á, những doanh nghiệp nào được phép kinh doanh kit test ở Việt Nam?
Next post Ngành cảng biển khởi sắc, Hàng hải Đông Đô (DDM) có lãi 28 tỷ đồng sau 9 năm thua lỗ