CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu tăng 20,3% lên mức 1.333 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, trên 25% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ gần như đi ngang, đạt 221 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,8% quý 4 năm ngoái xuống còn 16,6% quý 4 vừa qua.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng gần 9 tỷ đồng, lên 15 tỷ đồng nhờ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính tăng nhẹ lên trên 19 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng tăng mạnh từ 52 tỷ đồng lên hơn 85 tỷ đồng, tương ứng tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 3,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 21 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí nhân công và các chi phí khác.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu quý 4 tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 20% so với cùng kỳ, còn hơn 87 tỷ đồng.

Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi quý 4 giảm 20% so với cùng kỳ, cả năm vẫn vượt 21% kế hoạch - Ảnh 1.

Previous post Thị giá giao dịch quanh vùng đỉnh, Quốc tế Phương Anh (PAS) thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỷ lệ 100%
Next post Sau chứng khoán, nhà đầu tư F0 đổ bộ thị trường bất động sản