Hai thành viên HĐQT Dược phẩm OPC (OPC) vừa có động thái bán sạch cổ phần. Cụ thể, ông Lê Minh Điểm đăng ký bán toàn bộ 1,27 triệu cổ phần đang sở hữu, tương đương 4,77% vốn tại Công ty. Song song, ông Trương Đức Vọng cũng đăng ký bán hết 586.096 cổ phần OPC, tương đương 2,21% vốn Công ty.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/9-27/10 với lý do cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, 2 Thành viên HĐQT trên sẽ không còn là cổ đông của Công ty.

Trước đó đầu tháng 7/2021, HĐQT OPC cũng đã nhận được đơn xin từ chức Tổng Giám đốc điều hành của ông Trương Đức Vọng vì lý do sức khỏe bị suy giảm, dịch bệnh phức tạp, tuổi cao không phù hợp với việc đi lại làm việc trong tình hình dịch Covid-19. Theo đó, ông Vọng hiện chỉ còn giữ chức Thành viên HĐQT của OPC.

Bà Phạm Thị Xuân Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc điều hành thay ông Vọng. Đáng chú ý, bà Hương cũng vừa rời ghế Chủ tịch HĐQT Dược phẩm Lâm Đồng (LDP).

Công ty cũng đã lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và một số nội dung khác.

Về kinh doanh, trong quý 2/2021, dưới tác động của Covid-19, OPC chịu áp lực tăng của các khoản mục chi phí bán hàng và quản lý. Kết quả, OPC giảm hơn 20% lãi sau thuế, chỉ còn 17 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 473 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2021 và đã hoàn thành 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 69 tỷ đồng, hoàn thành 48,25% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Khấu trừ thuế, OPC báo lãi ròng 6 tháng đạt 53,7 tỷ đồng, đi ngang so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ xấp xỉ 55 tỷ đồng.

Previous post MoMo mua lại toàn bộ công nghệ lõi của Pique: Ứng dụng AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hỗ trợ SMEs
Next post FPT, PNJ, DIG, DXG, APG, PVI, NTL, THP, SVC, NSH, TNT, MAC, VMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu