CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần tăng 78% so với cùng kỳ, lên trên 140 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, công ty lãi gộp gần 67 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ. IPA cho biết doanh thu trong quý tăng nhờ ghi nhận doanh thu phân phối bất động sản theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (56 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng 15 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 186 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn chi phí tài chính hơn 80 ty đồng (tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu là chi phí lãi vay. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán điện thương phẩm bị đẩy lùi về vị trí thứ 2 – đạt 52,5 tỷ đồng. Trong khi đó trong quý phát sinh thêm khoản doanh thu từ phân phối bất động sản. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cũng không còn.

IPA cho biết doanh thu tài chính tăng chủ yếu do tăng thu nhập từ lãi tiền cho vay, thu nhập từ lãi chuyển nhượng trái phiếu, cổ phần và đánh giá lại khoản đầu tư. Còn chi phí tài chính tăng do tăng chi phí lãi vay, lãi trái phiếu trong kỳ và từ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 81 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Những nguyên nhân chính trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 243 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với số lãi 46 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Ghi nhận hơn 1.600 tỷ đồng doanh thu tài chính, IPA báo lãi năm 2021 gấp 8,8 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Cần Thơ lập quy hoạch khu công nghiệp 900ha
Next post Sau Tổng Giám đốc, Chủ tịch Yeah 1 cũng vừa bán thỏa thuận gần 4 triệu cổ phiếu YEG, giá trị hơn 81 tỷ đồng