Tuần qua từ 12 đến 16/7/2021 UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó:

Không công bố thông tin theo quy định, Công ty Cầu Đuống bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 12/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống (mã chứng khoán CDG) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do CTCP Cầu Đuống đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Không báo cáo giao dịch cổ phiếu DRH, Chủ tịch HĐQT DRH Holding bị phạt 55 triệu đồng

Cũng trong ngày 12/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt đối với ông Phan Tấn Đạt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DRH Holding (mã chứng khoán DRH) số tiền 55 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Phan Tấn Đạt đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Phan Tấn Đạt đã bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CNT, một nhà đầu tư bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 09/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải Trường, nhà đầu tư có địa chỉ tại số 357 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, tp. Hồ Chí Minh số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Nguyễn Hải Trường đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 29/6/2020, ông Nguyễn Hải Trường đã mua 3.673.250 cổ phiếu của CNT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã chứng khoán CNT), dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,2% (tương ứng 82.900 cổ phiếu) lên 37,88% (tương ứng 3.756.150 cổ phiếu) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Giao dịch cổ phiếu QNS, một lãnh đạo công ty bị phạt

Trước đó ngày 08/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Phú Quý, Thành viên HĐQT CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Đặng Phú Quý đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Đặng Phú Quý đã mua 10.000 cổ phiếu QNS tại ngày 15/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu NDC, người nhà lãnh đạo Nam Dược bị phạt

Ngày 14/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với ông Hoàng Hưng, người có liên quan tới bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Thành viên BKS CTCP Nam Dược (mã chứng khoán NDC) – số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Hoàng Hưng đã bán không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Hoàng Hưng đã đăng ký mua 7.000 cổ phiếu NDC nhưng không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu KDM, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 14/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt đối với ông Phan Thanh Dũng, nhà đầu tư có địa chỉ tại xóm 4, Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Dũng đã không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 25/02/2021, ông Phan Thanh Dũng đã mua 47.100 cổ phiếu KDM của CTCP Tổng công ty phát triển khu đô thị Dân cư mới, nâng lượng sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (tăng từ 17,59% lên 18,25%). Ngày 03/3/2021, ông Dũng tiếp tục mua 6.800 cổ phiếu KDM làm tăng lượng sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (tăng từ 18,93% lên 19,03%). Tuy nhiên, ngày 17/3/2021, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông đối với giao dịch ngày 25/02/2021 và không nhận được báo cáo khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch ngày 03/3/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu KDM, cổ đông lớn của công ty bị phạt nặng

Cũng liên quan cổ phiếu KM, cùng ngày, UBCKNN ban hành quyết định phạt đối với bà Mai Lệ Huyền, cổ đông lớn của CTCP Tổng công ty phát triển khu đô thị Dân cư (mã chứng khoán KDM) số tiền 125 triệu đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả đi kèm.

Nguyên nhân dó và Mai Lệ Huyền đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định. Cụ thể,  ngày 15/01/2021, bà Mai Lệ Huyền đã mua 1.980.000 cổ phiếu KDM dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 2.330.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 32.81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định.

+ Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Previous post 9 lời khuyên thực tế giúp bạn làm nên sự nghiệp và giàu có trước tuổi 30: Hãy trở thành người được cơ hội theo đuổi
Next post Quỹ đầu tư cơ hội PVI vừa mua 6,6 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của Dược phẩm OPC