Tại Việt Nam, nếu chỉ nhìn vào quy mô GDP để đánh giá nguồn lực kinh tế thì vẫn chưa phản ánh hết nguồn lực thực sự của nền kinh tế. Nguồn lực của nền kinh tế là chỉ tiêu tiết kiệm, tiết kiệm là nguồn lực cơ bản để tái đầu tư.

Cụ thể, nguồn tiết kiệm = thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) – tiêu dùng cuối cùng (của hộ gia đình và của Chính phủ).

Như vậy, trường hợp tiết kiệm không đủ để đầu tư thì nền kinh tế phải đi vay. Theo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tiết kiệm so với GDP luôn thấp hơn tỷ lệ đầu tư so với GDP và đang có xu hướng giảm dần. Điều này cũng đồng nghĩa với Việt Nam phải đi vay từ nước ngoài để đầu tư.

Một chỉ số kinh tế mà Việt Nam chỉ đứng sau Philippines, và cao hơn Malaysia, Singapore, Thái Lan... - Ảnh 1.

Previous post 1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của cộng đồng
Next post Vì sao chúng ta cần bổ sung NAD+ hàng ngày?