Theo số liệu từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, tính đến 11/9/2020, tăng trưởng tín dụng đạt 4,71%. Như vậy tăng trưởng tín dụng năm nay chỉ bằng hơn một nửa mức 8,64% của 9 tháng đầu năm 2019. Nguyên nhân khiến tín dụng tăng chậm do sức hấp thụ của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong 9 tháng qua, các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục tăng trưởng tích cực như dư nợ cho vay xuất khẩu tăng 5%; cho vay nông nghiệp nông thôn tăng 4,5%; cho vay DNNVV tăng khoảng 3,5%… so với cuối năm 2019. Các ngân hàng đã, đang dành một lượng vốn ưu đãi lớn đầu tư giúp doanh nghiệp sớm hồi phục, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo dự đoán của các chuyên gia, tăng trưởng tín dụng cả năm nay sẽ vào khoảng 8 – 9%, cũng phù hợp với mức tăng trưởng của nền kinh tế.

Previous post VND lên giá cao nhất 4 năm so với USD, tỷ giá chợ đen cao hơn ngân hàng gần 4%
Next post Kế hoạch tài chính – ngân sách 5 năm tới tính đến cả ảnh hưởng của Covid-19