Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng tài sản của VIB đạt hơn 277 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2020. Trong đó cho vay khách hàng đạt gần 183 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm trước. 

Một khoản mục đáng chú ý trong tổng tài sản nữa là lãi phải thu của ngân hàng tới 8.176 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần so với đầu kỳ. Theo thuyết minh báo cáo, đây chủ yếu là các khoản phải thu bên ngoài, với lớn nhất (gần 6.900 tỷ đồng) là phải thu từ dịch vụ thư tín dụng nhập hàng trả chậm; phần còn lại là phải thu hoa hồng bảo hiểm, chi phí xử lý tài sản đảm bảo…

Tiền gửi của khách hàng ở VIB 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 168 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, VIB đẩy rất mạnh giao dịch liên ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, số tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác ở VIB đạt hơn 17.200 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cuối năm trước. Tiền gửi của và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 25% đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, VIB có vốn chủ sở hữu hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối là 3.725 tỷ đồng, giảm 33,7% so với đầu năm do ngân hàng đã thực hiện chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40% trong quý 2.

Tổng thu nhập từ hoạt động của VIB trong 6 tháng đạt 7.308 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 5.737 tỷ, tăng 55% so với cùng kỳ và chiếm 78,5% trong tổng thu nhập. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của VIB tăng khá mạnh trong nửa đầu năm nay, mức tăng 32,9% lên hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên mức chi phí này tăng thấp hơn so với tổng thu nhập, nên tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm xuống mức 37%, từ tỷ lệ 42,2% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của VIB trong 6 tháng đạt 3.954 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.977 đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ.

Như vậy hết 6 tháng, VIB đã hoàn thành 52,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 2, ngân hàng có tổng cộng 3.100 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,31% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 1,52% thời điểm cuối năm 2020.

Previous post Vụ khởi tố loạt lãnh đạo Bình Thuận: Đường về Tân Việt Phát của 9,26 ha đất Phan Thiết
Next post Một quỹ Thái Lan dự kiến huy động hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán Việt Nam