TIẾP TỤC GIỮ TĂNG TRƯỞNG HAI CHỮ SỐ

Theo thống kê từ Bộ Tài chính , năm 2020, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 556.669 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.

Các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 457.982 tỷ đồng, tăng 21% so với 2019. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 48.833 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 409.149 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 352.318 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng, các DNBH  nhân thọ ước đạt 328.115 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 115.945 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.457 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng.

Về tổng doanh thu phí bảo hiểm, năm 2020 toàn ngành ước đạt 182.654 tỷ đồng, tăngtrưởng 14%. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 55.094 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng.

Các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 45.675 tỷ đồng. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 20.560 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng.

Vượt qua Covid-19, thị trường bảo hiểm “chốt sổ” 2020 ấn tượng - Ảnh 1.

Previous post Hà Nội sẽ ‘nới lỏng’ cho cao ốc nội đô?
Next post Tuổi thọ của bạn sẽ bị rút ngắn nếu có 4 thói quen này khi thức dậy buổi sáng, nếu không mắc phải thì khả năng trường thọ rất lớn