Theo thông báo của Vietcombank, từ ngày 1/1/2022, mức phí dịch vụ SMS banking Vietcombank thay đổi từ cố định 11.000 đồng/tháng/số điện thoại sang tính phí theo lượng tin nhắn trong tháng.

Cụ thể, mức phí SMS banking Vietcombank như sau:

– Dưới 20 tin nhắn là 10.000 đồng/tháng/số điện thoại;

– Từ 20 đến dưới 50 tin nhắn là 20.000 đồng/tháng/số điện thoại;

– Từ 50 đến dưới 100 tin nhắn là 50.000 đồng/tháng/số điện thoại;

– Từ 100 tin nhắn trở lên là 70.000 đồng/tháng/số điện thoại.

Mức phí SMS banking VietinBank áp dụng thu phí báo biến động số dư qua tin nhắn dao động 9.900-15.400 đồng/tháng.

Mức phí SMS banking BIDV thay đổi từ mức 9.000 đồng/tháng cố định thành 9.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Cụ thể:

– Từ 0-15 tin nhắn là 9.000 đồng/tháng;

– Từ 16-50 tin nhắn là 30.000 đồng/tháng;

– Từ 51-100 tin nhắn là 55.000 đồng/tháng;

– Từ 101 tin nhắn trở lên là 70.000 đồng/tháng.

Tại Agribank, từ ngày 17/5/2021, phí SMS Banking Agribank áp dụng 10.000 VND/tài khoản/tháng.

Previous post Chia Sẻ Của Anh Thiên Long Khởi Nghiệp Thành Công Trở Thành Giám đốc Công Ty Tài Chính Thiên Long
Next post Lần đầu tiên trong lịch sử, một chiếc Airbus A340 hạ cánh xuống Nam Cực