Sáng ngày 11/01, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, trong năm 2020 ngân hàng đã triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của dịch COVID-19 và thiên tai thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất. Tổng dư nợ được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 441.768 tỷ đồng; Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất gần 4.000 tỷ đồng; Dư nợ được cơ cấu lại theo thông tư 01 là 5.156 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với 2019 trong đó riêng huy động vốn thị trường I đạt 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước và đạt 104,6% kế hoạch năm. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn (CASA) đạt bình quân 28,9%.

Dư nợ tín dụng đạt 838.220 tỷ đồng, tăng 13,95% so với 2019, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm 2020. Trong đó tín dụng bán lẻ tăng trưởng 20,4%, tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 53,5% tổng dư nợ tín dụng (tăng 2,9 điểm % so với 2019). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,61%. Dư quỹ dự phòng rủi ro là 19.344 tỷ đồng với tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng tại 377%.

Sau khi giảm lãi suất và phí giao dịch chia sẻ với khách hàng, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nâng mức dự phòng bao nợ xấu lên mức kỷ lục, hiệu quả kinh doanh của Vietcombank tiếp tục ở mức vượt trội trong số các TCTD. Cụ thể lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 22.529 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 23.068 tỷ đồng, tương đương quy mô như năm 2019.

Thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng chiếm 49,8% thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tăng 10,7 điểm % so với năm 2019. Trong đó thu thuần từ hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư chiếm 21,1% thu nhập HĐKD; Thu thuần dịch vụ và thu khác chiếm 28,6% thu nhập HĐKD và tăng 6,0 điểm % so với năm 2019. Thu nhập từ dịch vụ Bancas đạt 1.873 tỷ đồng đóng góp 18,1% trong thu dịch vụ. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.418 tỷ đồng, nếu tính cả những khoản sẽ thu đầu năm 2021, số thu nợ ngoại bảng đạt 3.425 tỷ đồng.

Chỉ số ROAA và ROAE đạt lần lượt 1,42% và 20,48%.

Năm 2021, Vietcombank đặt trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động. Ngân hàng hướng tới mục tiêu  tăng trưởng tổng tài sản 6%; huy động vốn thị trường 1 tăng 8%, tín dụng tăng khoảng 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, NIM 3,1% và lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương lên 25.200 tỷ đồng.

Previous post Nhà ở công nhân và sản xuất ‘ba tại chỗ’ – Bài 1: Vì sao hầu hết KCN chưa có nhà ở công nhân?
Next post Tổng thầu xây dựng BIC – Doanh nghiệp bứt phá trong mùa dịch Covid-19