Ngày 1/11 tới đây CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasha – mã chứng khoán FHS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 3,64 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 36,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 18,1 tỷ đồng) và quỹ đầu tư phát triển (gần 18,3 tỷ đồng) theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Năm 2020 Fahasa đạt 3.281 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với năm 2019. Trừ các loại chi phí, công ty còn lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 13,5 tỷ đồng. EPS đạt 1.481 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Fahasa còn hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 31,3 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 18,13 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Như vậy Fahasa quyết định dùng hết thặng dư vốn cổ phần và một phần quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu thưởng đợt này.

Trên thị trường chứng khoán, thanh khoản cổ phiếu FHS hầu như không có. Cổ phiếu này có biến động giá trong năm 2021 này nhưng phần lớn là các giao dịch với rất ít cổ phiếu khớp lệnh. Hiện FHS đang giao dịch quanh mức 16.500 đồng/cổ phiếu.

Previous post SSI Research: Giá khí vượt đỉnh 12 năm và còn tăng đến quý 4/2021, song nhóm cổ phiếu khí GAS, PGD, CNG…đã không còn nhiều động lực
Next post Bắt Chủ tịch Công ty tài chính mở 26 chi nhánh tín dụng đen