CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cu thể, doanh thu thuần quý 3 đạt 3.106 tỷ đồng, tăng 8,1% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 19,1% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.413 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 127 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng thu lãi tiền gửi là lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi dó chi phí tài chính cũng tăng 36 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 93 tỷ đồng. Chi phí tài chính của FPT Telecom chủ yếu từ chi trả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 468 tỷ đồng quý 3, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm lên trên 1.400 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Covid-19 định hình ‘những ngôi sao ngành thép’ châu Á
Next post Tài sản tăng gần gấp 4 lần, tỷ phú Masayoshi Son ‘hồi sinh’ sau 1 năm tàn khốc như thế nào?