CTCP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, tính riêng quý 1 doanh thu thuần đạt 109,1 tỷ đồng, giảm 17,5% so với quý 2/2020. Tuy nhiên nhờ chi phí vốn thấp nên lợi nhuận gộp thu về đạt 37 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 1 Giống cây trồng Miền Nam báo lãi sau thuế 16,7 tỷ đồng – xem như đi ngang so với số lãi 16 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2 năm ngoái.

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) lãi 20 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 50% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Previous post Công ty tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ bán bớt 6,5 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán VIX
Next post MB Priority: Làm giàu cuộc sống cho bạn