CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) vừa thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Locigi 16 dự kiến phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu, trong đó Licogi dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu và phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo đó Licogi 16 dự kiến phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 92,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành trong quý 3, quý 4/2021.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Licogi 16 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu, tăng nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tỷ lệ tăng 39,4%. Còn lợi nhuận sau thuế tăng xấp xỉ 61% so với năm trước đó, lên gần 312 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 416 tỷ đồng. Ngoài ra Licogi 16 còn có 119 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 93 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Licogi 16 (LCG) thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Ảnh 1.

Previous post USD tăng dữ dội, bitcoin dao động mạnh, vàng giữ vững mốc 1.860 USD sau dữ liệu bán lẻ của Mỹ
Next post Hóa chất Đức Giang (DGC): Dự kiến chi 12.000 tỷ đồng đầu tư dự án tổ hợp tại Nghi Sơn