Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2021, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID) trong năm nay đã ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, trong quý 4 năm 2021, công ty thu về 2.161,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 16,4% so với cùng kì năm trước. Chi phí giá vốn lại tăng ở mức thấp hơn với 8,1% nên lợi nhuận gộp quý 4 của TID là 339 tỷ đồng, tăng mạnh 97,5% so với kết quả quý 4 năm trước.

Đáng chú ý doanh thu từ hoạt động tài chính của TID đã tăng trưởng mạnh từ mức 63,9 tỷ trong quý 4/2020 lên 149,8 tỷ đồng trong quý này. Doanh thu tài chính tăng cao tuy nhiên chi phí tài chính lại sụt giảm 20% so với cùng kỳ xuống còn 34,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động liên doanh liên kết của công ty chỉ còn lỗ 1,3 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 lỗ 16,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng được tiết giảm hơn 20% xuống còn 35 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ 90,4 tỷ đồng trong quý 4/2020 lên mức 242,8 tỷ đồng trong kỳ này. Ngoài ra TID còn ghi nhận khoản lỗ khác 6,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khác ghi nhận tới 42,3 tỷ đồng.

Kết quả TID báo lãi sau thuế 152,2 tỷ đồng, tăng cao gấp 7,2 lần so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất của Tổng công ty Tín Nghĩa từ trước tới nay.

Nhờ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) báo lợi nhuận kỷ lục 152 tỷ đồng trong quý 4, gấp hơn 7 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Chia Sẻ Của Kế Toán Thuế Đa Tài Chị Nguyễn Thị Tân
Next post 6 yếu tố bắt buộc để phát triển chuỗi cung ứng bền vững ra thị trường quốc tế