Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Không công bố thông tin dự kiến giao dịch, người nhà lãnh đạo Điện tử viễn thông bị phạt 80 triệu đồng

Ngày 10/01/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, người có liên quan tới bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐ QT CTCP Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử viễn thông (mã chứng khoán ELC) – số tiền 80 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Hương đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Hương đã mua 100.000 cổ phiếu ELC vào ngày 02/7/2021, và bán 100.000 cổ phiếu ELC trong tháng 8/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ, Chứng khoán phố Wall bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 12/01/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (mã chứng khoán WSS) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Chứng khoán phố Wall đã vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ (số lượng chứng khoán cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán FID tại các thời điểm ngày 01/01/2020, 31/03/2020, 30/06/2020, 31/12/2020, 31/03/2021 và 30/6/2021 vượt 5% tổng số chứng khoán niêm yết của một tổ chức niêm yết).

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Previous post 9x bỏ việc tập đoàn nước ngoài để khởi nghiệp thương mại điện tử
Next post Doanh thu cả tỷ đô từ buôn vàng, SJC lãi vỏn vẹn vài chục tỷ đồng, không bằng số lẻ của PNJ