Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán CC1) công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp ngày 5/1/2022. Theo đó Tổng Công ty xây dựng số 1 được cấp giấy chứng nhận chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu ra công chúng. Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Tổng Công ty xây dựng số 1 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Phương án cụ thể, Tổng Công ty xây dựng số 1 dự kiến phát hành gần 205,3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 2.053 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành 1:1,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1,8 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết sẽ được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhằm đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành. Tổng Công ty xây dựng số 1 cũng cho biết không phân phối số cổ phiếu này cho các công ty con.

Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán 2.053 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanhm thu hút nguồn vốn để đầu tư dự án của công ty trong thời gian tới. Cụ thể, sẽ dùng để đầu tư tài chính cho các dự án giao thông và hạ tầng tại CTCP Đầu tư đường ven biển Hải Phòng; phục vụ các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) triển khai chào bán 205 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần gấp 3 - Ảnh 1.

Previous post Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ Số ACN.
Next post KDC, PCG, QBS, ND2, IMP, TCO, SHG, TET, TFC, HSA, MAC, BMD, TMW, VPR, RAT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu