CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó Thép Nam Kim dự kiến phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%. Trong đó phát hành gần 23,66 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 13%. Đồng thời công ty phát hành hơn 12,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thép Nam Kim đạt 11.560 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, gấp 6 lần so với số lãi 47 tỷ đồng đạt được năm 2019.

Thép Nam Kim (NKG) triển khai phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

Previous post Đầu năm nói chuyện phong thủy dự án bên sông Van Phuc City
Next post Dự kiến năm 2021 sẽ cho thử nghiệm Fintech, trong đó có P2P Lending